Het laten verzekeren van een auto is in Nederland wettelijk verplicht. Voor elke persoon die van plan is om een voertuig in het verkeer te brengen geldt dan ook dat er rekening dient te worden gehouden met minstens het afsluiten van de zogenaamde WA-verzekering. Dat de autoverzekering in ons land op de lijst staat met verplichte verzekeringen is iets wat allerminst hoeft te verbazen. Op deze manier wil de overheid er namelijk voor zorgen dat alle deelnemers aan het verkeer zijn beschermd. Wil jij graag meer ontdekken over het afsluiten van een passende verzekering voor jouw auto? Dan moet je vooral verder blijven lezen. Je komt er hieronder immers alles over te weten.

Welke autoverzekeringen bestaan er allemaal op de markt?

Wil je graag de beste autoverzekering kunnen vinden die op de markt is terug te vinden? Dan zal je, je in eerste instantie uiteraard een goed beeld moeten schetsen van de verschillende mogelijkheden die er bestaan. Wanneer je dat doet zal je merken dat we in eerste instantie een onderscheid maken tussen drie verschillende uiteenlopende verzekeringen voor auto’s. Het gaat hierbij dan om:

  1. De WA-verzekering;
  2. De WA+ beperkt cascoverzekering;
  3. De WA+ volledige cascoverzekering;

Voor de eerste optie, de zogenaamde WA autoverzekering geldt dat ze in het leven is geroepen om te kunne n voldoen aan de wettelijke verplichting die geldt voor het verzekeren van je auto. Voor elke auto die in het Nederlandse verkeer wordt gebracht geldt dat ze minstens over een dekking dient te beschikken die zorgt voor een tussenkomst van een verzekeraar wanneer er sprake is van veroorzaakte schade aan derden. Indien jij enkel en alleen met deze dekking genoegen neemt zal je tot de conclusie komen dat de keuze voor de WA-verzekering al snel zal zijn gemaakt.

Ondanks het feit dat de WA-verzekering een autoverzekering is welke in de praktijk door zeer veel mensen wordt afgesloten zal je tot de conclusie komen dat haar beperkte dekking toch enigszins een doorn in het oog is. Dat is het gevolg van het feit dat ze enkel en alleen een dekking voorziet voor de schade aan derden. De schade die jouw eigen auto op een bepaalde manier kan oplopen is dus niet gedekt. Is dat iets wat je wel graag zou willen? Dan dien je vooral verder te blijven lezen.

Wat is  de WA+ beperkt casco autoverzekering?

De tweede autoverzekering waar je in de praktijk voor kan kiezen is de zogenaamde WA+ beperkt cascoverzekering. Voor dit type van verzekering geldt dat ze verder bouwt op de basis die wordt gelegd door de gewone WA-verzekering. Er worden dan ook nog tal van verschillende extra dekkingen aan de basispolis toegevoegd. Je kan hierbij in de praktijk concreet denken aan:

  1. Een dekking voor schade veroorzaakt door een brand;
  2. Een dekking voor glasschade (waaronder ook een sterretje in de voorruit);
  3. Dekking voor schade als gevolg van vandalisme;
  4. Financiële schade als gevolg van diefstal;
  5. Schade die is ontstaan door joyriding;

Naast bovenstaande zal de WA+ beperkt casco autoverzekering je eveneens voorzien van een extra dekking die tussenkomst biedt in situaties waarin er sprake is van stormschade. Dergelijke schade komt tegenwoordig steeds vaker voor en het is de algemene verwachting dat dit in de toekomst alleen maar nog erger zal worden. Door je hiertegen te verzekeren zal je dan ook kunnen vaststellen dat je een zeker niet onbelangrijk risico weet in te dekken.

Wanneer is de keuze voor de allrisk de interessantste?

De derde en meest uitgebreide autoverzekering op de markt is de allriskverzekering. Dit is een beetje een dubbeltje op z’n kant. In eerste instantie zal het natuurlijk meteen opvallen dat deze verzekering over een vrij aanzienlijk prijskaartje beschikt. Zeker wanneer we de premie gaan vergelijken met deze van de WA-verzekering zal er vastgesteld kunnen worden dat het verschil behoorlijk aanzienlijk zal zijn. Dit gezegd hebbende moet je dat natuurlijk wel in lijn zien met de dekkingen waar je op kan rekenen. Voor de WA+ volledige cascoverzekering geldt namelijk in de praktijk dat ze boven op de WA-dekking en de dekkingen uit de WA+ beperkt cascoverzekering ook nog beschikt over een extra dekking voor de schade die jezelf (per ongeluk) hebt veroorzaakt aan je auto.

Deze laatste dekking is natuurlijk maar één extra dekking, maar het kan in de praktijk wel een uiterst belangrijke zijn. Het spreekt voor zich dat in de praktijk een beetje verstrooidheid al snel zal kunnen leiden tot een ongeval met materiële schade. Wanneer er sprake is van dergelijke schade kunnen de kosten al snel hoog oplopen. Bovendien moet je eigenlijk niet alleen maar opdraaien voor de schade aan derden (waarvoor je WA-verzekering dus dekking biedt), maar ook voor de schade aan het eigen voertuig. Het spreekt voor zich dat dit menig aantal financiële situaties in het gedrang kan brengen.

Wanneer is de allrisk autoverzekering de interessantste keuze?

Voor menig aantal mensen geldt dat het afsluiten van de allrisk autoverzekering veruit de beste keuze is die kan worden gemaakt. Dit geldt in het bijzonder voor situaties waarin er sprake is van bijvoorbeeld een gloednieuw aangekochte auto die beschikt over een stevig prijskaartje. Ook wanneer je met jouw auto op jaarbasis heel wat kilometers aflegt is het afsluiten van de WA+ volledige casco autoverzekering een zeer interessante keuze. Let wel, je moet er natuurlijk wel echt zeker van zijn dat je de vrij hoge premie van deze verzekering kan en wil betalen.

Voor welke autoverzekering geldt een wettelijke verplichting?

Doorheen deze pagina heb je het wellicht al een beetje kunnen lezen. Er geldt in de praktijk enkel en alleen een wettelijke verplichting voor het afsluiten van de zogenaamde WA-verzekering. Het invoeren van de wettelijke verplicht voor dit type van autoverzekering heeft er in de praktijk voor gezorgd dat de overheid graag wil bekomen dat iedereen kan rekenen op een dekking voor schade aan derden. In het verleden kwam het niet zelden voor dat mensen het slachtoffer werden van een ongeval met (aanzienlijke) materiële schade waardoor ze af te rekenen kregen met een significante factuur die ze niet konden betalen. Het verplicht moeten afsluiten van de WA autoverzekering moet ervoor zorgen dat een dergelijke situatie zich in de toekomst niet meer voor kan doen.